Frobbit!

Kudos till styrelserna för Registrars.se och IIS

Kudos till styrelserna för Registrars.se och IIS

Som bekant så har IIS interna avdelning SE Direkt varit en nagel i ögat på de svenska Registrarerna sedan den infördes 2009 när toppdomänen .se övergick till att arbeta med ett registry-registrarsystem.

Oändliga diskussioner har förts mellan registrarernas intresseförening Registrars.se och Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS) som hanterar den svenska toppdomänen .se gällande SE Direkt.

SE Direkt agerar som en registrar på den svenska marknaden samtidigt som deras systeravdelning .SE Registry Services driver toppdomänen .se. Samtliga registrarer för toppdomänen .se har också ett avtal med Stiftelsen för InternetInfrastruktur (IIS) som reglerar villkoren. Alla registrarer utom SE Direkt eftersom IIS inte kan skriva ett avtal med sig själv…

Registrarernas uppfattning är att SE Direkt aldrig borde ha tillkommit. Nu finns SE Direkt och måste hanteras och naturligtvis anser då registrarernas att SE Direkt därför ska avvecklas. Och anledningen är naturligtvis att vi inte anser att SE Direkt opererar på samma villkor som vi andra registrarer (saknar avtal) och att den organisatoriska länken de har till .SE Registry Services är ohälsosam.

Vi har dock levt under ett konstant press från IIS att de vill utveckla SE Direkt till att ta större marknadsandelar, erbjuda fler tjänster osv. En sådan utveckling skulle lätt kunna ta död på hela den registrarkår som idag arbetar i sann konkurrens.

Under 2014 fick IIS en ny styrelseordförande i Ylva Hambreus-Björling och Registrars.se ordförande Jimmie Eriksson tog initiativet till att diskutera frågan om SE Direkt med Ylva.

Det har nu resulterat i ett löfte från IIS styrelse genom dess ordförande Ylva Hambreus- Björling om att

  • inte ta upp frågan om SE Direkt i IIS styrelse
  • inte avveckla SE Direkt
  • inte utöka marknadsföringen för SE Direkt eller
  • inte utöka tjänsteutbudet för SE Direkt.

 

Frobbit! är mycket glada åt att IIS har fått en styrelseordförande som vågar ta ett beslut angående SE Direkt och i en för oss registrarer så positiv riktning. Det är också mycket glädjande att Registrars.se förhandlat fram detta positiva besked för samtliga registrarer till toppdomnen .se. Det är ett definitivs genombrott i diskussionerna om SE Direkt och får omedelbara (positiva) effekter vad gäller relationerna mellan Registrars.se och .SE Registry Services.

Kudos till Ylva och Jimmie!