Frobbit!

.ltd

.ltd är en dedicerad toppdomän för företagsformen .ltd

Kontroll att innehavaren har den företagsformen kan göras.

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser/år:

.ltd ex moms ink moms
Nyregistrering 350kr 437,50kr
Förnyelse 350kr 437,50kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 350kr 437,50kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 350kr 437,50kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .ltd, vänligen kontakta vår Support.