Frobbit!

.pharmacy

.pharmacy är en dedicerad toppdomän för apotek.

 

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser/år:

.pharmacy ex moms ink moms
Nyregistrering 11150kr 13937,50kr
Förnyelse 11150kr 13937,50kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 11150kr 13937,50kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 11150kr 13937,50kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .pharmacy, vänligen kontakta vår Support.