Frobbit!

.rio

.rio är en dedicerad toppdomänen för den brasilianska staden Rio

.rio är en dedicerad toppdomän där det är krav på registrering i Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF om sökanden är ett företag eller för en privatperson en adress som är registrerad i Cadastro das Pessoas Físicas –CPF/MF (båda registren administreras av Finansdepartementet i Brasilien).

Proxy registreringar är inte tillåtna och om det används kommer domänen att avregistreras omgående.

Priser: (reservation för kursförändringar av den svenska kronan)

 

.rio ex moms ink moms
Nyregistrering 370kr 462,25kr
Förnyelse 370kr 462,25kr
Byte av registrar 370kr 462,25kr
Byte av innehavare 370kr 462,25kr
Förnyelse om domänen förfallit 1685kr 2106,25kr

För information om toppdomänen .rio, vänligen kontakta vår Support.