Frobbit!

.scot

.scot är en dedicerad toppdomänen för att signalera att man är skotte.

 

Priser: (reservation för kursförändringar av den svenska kronan)

 

.scot ex moms ink moms
Nyregistrering 530kr 662,50kr
Förnyelse 530kr 662,50kr
Byte av registrar 530kr 662,50kr
Byte av innehavare
Förnyelse om domänen förfallit 1685kr 2106,25kr

För information om toppdomänen .scot, vänligen kontakta vår Support.