Frobbit!

.versicherung

.versicherung är en toppdomän riktad mot försäkringsbranschen. Företaget måste ha sitt säte i Tyskland, Österrike, Lichtenstein eller Schweiz. Domänen ska ha tagits i bruk inom 6 månader efter registrering.

.versicherung kan inte registreras av privatpersoner.

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser/år:

.beer ex moms ink moms
Nyregistrering 1700kr 2125kr
Förnyelse 1700kr 2125kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 1700kr 2125kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 1700kr 2125kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .versicherung, vänligen kontakta vår Support.