Frobbit!

.voting

.voting är en generisk toppdomän, dvs den har ingen knytning till ett speciellt land utan är global.

Följande krav gäller för innehåll på en websida tillhörande en .voting:
Content available under a .voting domain needs to be based on polls, surveys, evaluations, petitions or on discussions.

.voting är en öppen toppdomän där både privatpersoner, företag och andra organisationer kan registrera direkt under .voting

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser/år:

.voting ex moms ink moms
Nyregistrering 10800kr 13500kr
Förnyelse 10800kr 13500kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 10800kr 13500kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 10800kr 13500kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .voting, vänligen kontakta vår Support.