Frobbit!

.autos

.autos är en generisk toppdomän, dvs den har ingen knytning till ett speciellt land utan är global.

.autos är en öppen toppdomän där både privatpersoner, företag och andra organisationer kan registrera direkt under .autos

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

 

Priser: (reservation för kursförändringar av den svenska kronan)

.autos ex moms ink moms
Nyregistrering 860kr 1075kr
Förnyelse 860kr 1075kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 860kr 1075kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .autos, vänligen kontakta vår Support.