.estate

.estate är en generisk toppdomän, dvs den har ingen knytning till ett speciellt land utan är global.

.estate är en öppen toppdomän där både privatpersoner, företag och andra organisationer kan registrera direkt under .com.

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser/år:

.estate ex moms ink moms
Nyregistrering 475kr 593,75kr
Förnyelse 475kr 593,75kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 475kr 593,75kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 475kr 593,75kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .deals, vänligen kontakta vår Support.