Frobbit!

.uk.net

.uk.net är en generisk toppdomän, dvs den har ingen knytning till ett speciellt land utan är global.

.uk.net är en öppen toppdomän där både privatpersoner, företag och andra organisationer kan registrera direkt under .uk.net

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser/år:

.uk.net ex moms ink moms
Nyregistrering 480kr 600kr
Förnyelse 480kr 600kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 480kr 600kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 480kr 600kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .uk.net, vänligen kontakta vår Support.