.САЙТ

.САЙТ är öppen för vem som helst att registrera i.

Det är enbart tillåtet med arabiska tecken, arabisk-indiska siffror samt bindestreck.

 

 

Priser/år:

.САЙТ ex moms ink moms
Nyregistrering Pris vid förfrågan
Förnyelse Pris vid förfrågan
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse Pris vid förfrågan
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse Pris vid förfrågan
Förnyelse om domänen förfallit Pris vid förfrågan

För information om toppdomänen .САЙТ, vänligen kontakta vår Support.