.みんな

..みんな är öppen för vem som helst att registrera i.

Japanska och latinska tecken är tillåtna.

 

 

Priser/år:

.みんな ex moms ink moms
Nyregistrering Pris vid förfrågan
Förnyelse Pris vid förfrågan
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse Pris vid förfrågan
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse Pris vid förfrågan
Förnyelse om domänen förfallit Pris vid förfrågan

För information om toppdomänen ..みんな, vänligen kontakta vår Support.