Definitioner

Definitioner

Nedan finns definitioner av några begrepp som du måste känna till i samband med registrering av domäner.

Innehavare: Den fysiska eller juridiska person som är ansvarig för domänen och dess användning. Kan ändra samtliga uppgifter och även överlåta domänen till någon annan (behövs dock en underskriven blankett). Kan lägga till och ta bort kontakter för de andra rollerna. Kallas också för holder eller registrant.

Administrativ kontakt (admin-c): Hanterar domänen på uppdrag av Innehavaren och kan uppdatera uppgifter gällande domänen, ändra i DNS, begära förnyelse men kan inte överlåta domänen. Kan lägga till och ta bort sig själv samt teknisk och fakturakontakt men inte innehavare.

Fakturakontakt (billing-c): Kan ta bort sig själv men inte lägga till någon kontakt. Kan begära förnyelse av domän

Teknisk kontakt (tech-c): Kan ta bort sig själv, men inte lägga till någon kontakt. Kan ändra i DNS.

Registrar: Juridisk eller fysisk person som har ett avtal med en viss toppdomän om att sälja domäner i deras toppdomän.

Återförsäljare (Reseller): Återförsäljer domäner under toppdomäner, har inte ett avtal direkt med toppdomänen, däremot med en eller flera Registrarer.