Vad har jag, som kund, för nytta av att ni använder er av IPv6?

Vad har jag, som kund, för nytta av att ni använder er av IPv6?

Det är bekräftat att alla IPv4-adresser i världen är på väg mot sitt slut och det skulle betyda att internetleverantörer så småningom kommer behöva använda sig utav NAT vilket många routrar gör idag. Det betyder att om vi fortsätter med att använda IPv4 kommer trafiken på internet vara väldigt oåtkomlig, med andra ord kommer det vara svårt att hitta vilken adress personer egentligen har eftersom IP adressen skrivs om så många gånger innan den ens kan kommunicera med internet. IPv6 kommer lösa detta, den största faktorn varför just IPv6 kommer ta över är just att de ska kunna täcka alla IP-baserade föremål och persondatorer här i världen som inte IPv4 gör. IPv4 har drygt 4 miljoner adresser och IPv6 kommer kunna använda sig utav 340 sextiljoner adresser. Med andra ord är IPv6 en bra lösning på de saker som IPv4 fallerar med och du som kund kommer ha en framtidssäker adress.