Mailalias

Mailalias innebär att alla mail som skickas till en viss mailadress skickas vidare till en eller flera andra adresser. Det kan gälla inom en domän eller mellan två olika domäner.

Mail från en domän till en annan kan sättas upp med hjälp av ett alias från a@exempel.se till b@test.se. Mail som skickas till a@exempel.se kommer skickas till b@test.se.
I din mailklient kan du därefter sätta upp även mailadressen a@exempel.se och skicka och ta emot med den. De du mailar med ser inte att det är ett alias utan ser det som en mailadress.

Frobbit! tillhandahåller en ren Mailaliastjänst.

Notera att du måste ha namn servrar för att webtjänsten ska fungera. Se under rubriken DNS för mer information.