Vidarebefodring av mail

Vidarebefodring innebär att alla mail som skickas till en viss domän skickas vidare till en annan domän. Det innebär att om du har flera domäner men enbart vill ha mailadresser/mailkonton på en av domänerna kan alla mail som kommer till de andra domänerna vidarebefodras till den domänen du väljer för din mailhantering.

Frobbit! har en ren Tjänst för Vidarebefodring av mail som innebär att alla mail som kommer till en viss domän vidarebefodras till en annan domän.

Notera att för att Tjänsten Vidarebefodring av mail ska fungerna måste det finnas namnservrar knutna till domänen. Se under rubriken DNS för mer information.