Webforwarding

Webforwarding (även kallat ”http redirect”) innebär att besökaren när de vill komma till sidor som hör till ett visst domännamn istället blir hänvisade till ett annat.

Det är användbart om man har samma domännamn under flera toppdomäner eller felstavningar av sitt domännamn men vill att besökaren skall hamna på en och samma sida. Oavsett vilken webadress som besökaren då skriver in i sin browser s kommer han till den domän som innehavaren bestämt. Det syns också i browserns adressfält genom att adressen ändras till den andra domänens adress.

Notera att du måste ha namn servrar för att webtjänsten ska fungera. Se under rubriken DNS för mer information.

För frågor kontakta Frobbit! Support.