Webhosting

Webhosting innebär att du köper ett utrymme i Frobbit! webserverpark och där du lägger upp din web. Websidorna lägger du upp antingen med hjälp av något program som du använder, som sidor skrivna direkt i html, php eller perl eller med den WordPressinstallation som Frobbit! har.

I Frobbit!s webhostingtjänst ingår webalias från ”www.exempel.se” till ”exempel.se” automatiskt. Webalias från en annan domän kan läggas in.

Notera att du måste ha namn servrar för att webtjänsten ska fungera. Se under rubriken DNS för mer information.

Back-up tas regelbundet men vi rekommenderar att du också har en egen kopia. Om tillbakaläsning måste ske pga handläggningsfel hos kund tas en avgift ut om 500kr/tim ex moms.

Utrymme köps om 1GB i taget per domän.

Vår serverpark är byggd på UNIX och stödjer följande: html, php, ftp, cgi, perl, mysql, python. Du är fri att installera ditt eget CMS om du underhåller det själv.

Statistik ingår.

För frågor kontakta Frobbit! Support.