Frobbit!

.futbol

.futbol är en generisk toppdomän, dvs den har ingen knytning till ett speciellt land utan är global.

.futbol  är en sluten toppdomän där kontroll görs mot OFAC listan som tillhandahålls av United States Government innan registrering tillåts under .futbol

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser/år:

.futbol ex moms ink moms
Nyregistrering 275kr 343,75kr
Förnyelse 275kr 343,75kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 275kr 343,75kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 275kr 343,75kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .futbol, vänligen kontakta vår Support.