Priser

Priser

För information om pris och villkor för för våra tjänster vänligen följa länkarna nedan:

Priser Tjänster
Priser Domäner

Standardfaktureringsperiod för domäner är 12 månader, med reservation för om enskild toppdomän har andra regler. Det framgår vid informationen om de villkor som gäller för viss toppdomän.

Vad som ingår i en viss tjänst framgår av dess beskrivning.

Beroende på vad du köper så faktureras du antingen årsvis eller månadsvis. Vid specialavtal kan andra överenskommelser göras.

Priserna för domäner kan komma att ändras om resp toppdomän ändrar sina priser. Likaså justeras priserna om kursen på svenska kronan förändras.

Aktuella priser för domäner finner du under resp toppdomän.

För frågor kontakta Frobbit! på info@frobbit.se