Remissvar

Frobbit! verkar för öppenhet och publicerar därför de svar på remisser som vi svarar på från IIS, myndigheter, mfl

Frobbit response to draft Feb 22, 2018
Frobbit! svar Remiss angående förslag till ändringar i Registraravtalet för .se och .nu
Frobbit synpunkter på NIS-direktivet SOU 2017_36
Remissvar-ATF-till-WIPO-1_Frobbit
Frobbit svar på regeringsuppdraget N2014/3765/ITP (översyn av Toppdomänlagen)
Frobbit!s synpunkter på danska Erhvervsstyrelsens Høring om udbud eller forlængelse af tilladelse til Frobbit! svar Remiss angående förslag till ändringar i Registraravtalet för .se och .nuadministration af internetdomænet .dk
Frobbit svar på remiss Frisläppning av spärrade landskoder och främmande staters namn på svenska
Frobbit response to RFP Registrar transfer system SE 2013
Frobbit svar på remis angående Nya Registreringsvillkor, mars 2013
Remissvar nytt registraravtal .SE december 2012
Frobbit svar till DK-Hostmaster2012-08-29
Remiss nytt registraravtal dec 2011 (2011-12-07)
Svar på remiss angående justeringar i Allmänna Villkor november 2010 (2010-12-05)
Svar på Uppföljningsremiss från .SE angående ”.SE:s Alternativa Tvistlösningsförfarandet (ATF)” (2010-04-22)
Frobbit! svar på .SE remiss ”Remiss Om .SE:s Alternativa Tvistlösningsförfarandet (ATF) (2009-12-02)
Frobbit! svar på .SE remiss 2007-R2 (2008-02-04)
Remissvar utökning av IDN i .SE (2007-04-19)
Remissvar ny affärsmodell för IIS (200703-06)