Frobbit!

.ist

.ist är en dedicerad toppdomänen för Turkiets huvudstad Istanbul

 

Priser: (reservation för kursförändringar av den svenska kronan)

 

.ist ex moms ink moms
Nyregistrering 310kr 387,05kr
Förnyelse 310kr 387,05kr
Byte av registrar 310kr 387,05kr
Byte av innehavare 310kr 387,05kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen ist, vänligen kontakta vår Support.