Frobbit!

.law

.law är en dedicerad toppdomän avsedd för advokater/jurister. Vid registrering sker en validering att sökanden är advokat/jurist och samma validering kommer också att göras i samband med förnyelse. Kostnaden för validering till kommer registreringskostnaden.

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser/år:

.law ex moms ink moms
Nyregistrering 1500kr 1875kr
Förnyelse 1500kr 1875kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 1500kr 1875kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 1500kr 1875kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .law, vänligen kontakta vår Support.