Europa.eu

Europa .eu

.eu är regional toppdomän för Europa.

.eu är en öppen toppdomän där både privatpersoner, företag och andra organisationer kan registrera direkt under .eu. Förutsättningen är att man har sin hemvist inom Europa såsom definierat i EU reglering 733/2002.

Den som registrerar en .eu-domän förbinder sig att följa Registreringsvillkoren/engelsk version eller Registreringsvillkoren/svensk version

Byte av Registrar till Frobbit! sker genom att Frobbit! beställer en sk auktorisationskod. Den kommer från .EU till innehavaren i ett mail till den mailadress som är registrerad för domänen. Innehavaren lämnar därefter koden till Frobbit! som med hjälp av den gör Registrarbytet. Det tar 1-3 arbetsdagar efter att Frobbit! fått koden innan bytet av Registrar är klart.

Eventuella tvister kring en registrering av en .eu domän avgörs genom ett Alternativt Tvistelösningsförfarande. Frobbit! samarbetar med ledande advokater med god kännedom om domännamnsmarknaden om du behöver hjälp att göra en anmälan.

.eu domäner kan registreras och förnyas valfritt på mellan 1-10 år.

Priser/år:

.se ex moms ink moms
Nyregistrering 170kr 212,50kr
Förnyelse 170kr 212,50kr
Byte av Registrar 170kr 212,50kr
Byte av Innehavare 170kr 212,50kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .eu, vänligen kontakta vår Support.