Hanterar ni IPv6?

IPv6 ges som standard till våra kunder som köper webhosting, mail och DNS sedan hösten 2010.

Frobbit! var aktiva under IPv6 Day 2011, och vi deltar dessutom på World IPv6 Launch 2012.

Hittills har vi använt IPv4 adresser och varit glada med det. Men tyvärr så finns det inte obegränsat med IPv4 adresser vilket har lett till att de kommer att ta slut. För att förebygga problem så har man därför infört IPv6-adresser som är längre och därmed finns det fler av dessa.

Det är viktigt att all dns, alla webservrar, alla mailservrar kan prata IPv6 och inte bara IPv4. Inom inte allt för lång tid kommer det finnas de som inte får någon IPv4 adress utan bara en IPv6 adress, och om du då inte kan prata IPv6 kommer ni inte kunna prata med varandra. Och det vore ju trist!

ISOC har också tagit fram en FAQ om IPv6.

Post och Telestyrelsen har också tagit fram en rapport om hur man tar IPv6 i drift.

Självklart kan Frobbit!s siter och samtliga våra kunders siter nås via IPv6 och det sedan hösten 2010. De flesta av våra kunder har dessutom sina domäner signerade med DNSSEC.

Frobbits dns tjänst Balder innehåller per default IPV6 och DNSSEC (om toppdomänen tillåter och vi har direkt gränssnitt mot den). Vill man dessutom ha en anycast lösning så får man det genom vår dns tjänst Oden.