Hur använder jag FTP för att ändra i mitt personliga wordpress-tema?

Om du använder FTP för att hantera temat på din wordpress skall du använda FTP mot datorn teman.frobbit.se. Du använder sedan det användarnamn och lösenord som du fått av Frobbit! för att logga in.