Mailinglista

Mailinglista

Med mailinglista menas att bakom en mailadress gömmer sig många mottagare. Det är bekvämt tex inom företaget för att kunna informera all personal samtidigt, för föreningen som vill informera sina medlemmar, för teatern som vill informera om föreställningar osv.

Man kan ställa in villkoren för en mailinglista så att de passar det ändamål de är avsedda för. En av de viktigaste inställningarna är att ställa in så att enbart vissa individer kan posta till listan eller så att alla kan göra det. Om alla kan posta till listan så brukar man kalla det för en diskussionslista.

En fördel med en mailinglista är att det enbart blir en adress att komma ihåg och att man inte missar någon nr man skickar ut sin information.

Om du brukar göra alias för att skicka till många så är mailinglista någonting för dig. Om du skickar regelbundet till minst 5-10 samma mottagare så kommer en mailinglista att förenkla för dig.

För att Frobbit! ska kunna tillhandahålla mailinglista måste du också ha mailtjänst hos Frobbit! aktiverad.

Notera att du måste ha namn servrar för att mailinglistetjänsten ska fungera. Se under rubriken DNS för mer information.

För frågor kontakta Frobbit! Support.