Frobbit!

Elektroniska eller fysiska fakturor

Frobbit! har som praxis att skicka fysiska fakturor. Det föranleder att vi med jämna mellanrum får förfrågningar om elektroniska fakturor.

I våra avväganden om hur vi ska utveckla våra rutiner för fakturering så finns det dock ett flertal både önskemål och krav som vi måste ta hänsyn till.

Om vi börjar med önskemålen så finns det kunder som vill ha elektroniska fakturor men det finns också kunder som vill ha fysiska fakturor.  Just nu är samhället i en brytningstid mellan de två systemen vilket gör det lite mer komplicerat.

Men så har vi också kraven på oss att se till att de uppgifter vi förmedlar  till respektive toppdomän om innehavarna är korrekta och valida. Det finns samma krav egentligen från samtliga toppdomäner, men nu verkar vi i Sverige och toppdomänen .se är den avgjort största toppdomänen på den svenska marknaden. För toppdomänen .se så styr Toppdomänslagen (2006:24) och den reglerar vilka uppgifter .SE Registry ska ha om en innehavare.

.SE Registry i sin tur lägger på oss Registrarer via det avtal som vi tecknar med IIS om att få vara Registrarer att vi ska hålla korrekta och valida uppgifter.  Det är också en revidering av nuvarande avtal på gång och i det nya förslaget så kommer kraven på oss att skärpas vad gäller uppgifterna.

Det nya avtalet (under förutsättning att IIS styrelse tar det som förslaget ser ut) kommer kräva av oss Registrarer att vi har kontakt med varje Innehavare varje år och kräver att innehavaren kontrollerar och eventuellt uppdaterar sina uppgifter. Det står oss dock fritt om vi vill kontrollera genom att ringa upp, skicka e-post, skicka fysisk post eller hitta på något annat sätt. Bara vi kan visa på för .SE Registry att vi har gjort det.

I kombination med det så genomför .SE Registry själva kontroller gentemot UC och får där fram en avvikelselista mot vilka uppgifter de själva har.

Det är inte rocket science att inse vilka Registrarer som  .SE Registry kommer att knacka på hos för att se på vilket sätt de kontrollerar och uppdaterar innehavaruppgifterna.

Ett effektivt sätt att kontrollera innehavarens uppgifter är att skicka fysiska fakturor.  Det ger en omedelbar respons på om uppgifterna är korrekta.  Att skicka mail om be om uppdatering ger inte lika effektivt resultat. Att skicka en faktura elektroniskt med fel adress ger heller inte önskat resultat. Och det säger vi baserat på empirisk erfarenhet.

I Frobbit! arbete med att utveckla våra rutiner för fakturering så kommer därmed fortsatt fysisk fakturering vara tungt vägande.

Frobbit! är dock inte främmande för att hitta alternativ som tillgodoser alla de olika krav som finns.